Privacy

Chính sách bảo mật

Đây là chính sách của andrewmartinchessacademy.com để tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi về tất cả những thông tin mà chúng tôi thu thập được trên trang web. Vì vậy chúng tôi đưa ra những chính sách này nhằm thu thập, sử dụng, giao tiếp, tiết lộ như thế nào nếu như không sử dụng thông tin cá nhân.

  • Các thông tin cá nhân được thu thập một cách hợp pháp và công bằng và được sự đồng ý của cá nhân liên quan.
  • Khi thu thập thông tin cá nhân chúng tôi sẽ xác định mục đích của thông tin cần được thu thập.
  • Chỉ sử dụng những thông tin cá nhân đó để hoàn thành mục đích theo quy định của chúng tôi trừ khi có sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Mọi dữ liệu liên quan đến mục đích sử dụng, vì vậy cần phải đầy đủ và chính xác.
  • Tất cả những quyền riêng tư đều được bảo mật, tránh mất mát, trộm cắp, truy cập trái phép.
  • Mọi thông tin được cập nhập đều đặn.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết.

Chúng tôi cam kết việc thực hiện phù hợp với mọi nguyên tắc để đảm bảo rằng tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. Chess Academy có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian tùy theo quyết định của andrewmartinchessacademy.com.